— Det er mye lettere å ha en tøff håndheving av ordensregler i gatene om du har et positivt tilbud til dem du som du kan vise til - enten i hjemlandet eller her, sier Moene til avisen.

Han spår økt konflikt og konfrontasjon med strømmen av romfolk som er ventet til Oslo til sommeren.

Moene understreker at dette er et EU-problem, men mener like fullt noe kan og bør kan gjøres i Norge.

Offentlige arbeider

— En idé kunne være å sette i gang offentlige arbeider - gjerne knyttet til lokale miljøproblemer, sier professoren og nevner rydding langs Akerselva som eksempel.

— De som tas inn på tiltakene bør få tarifflønn, men de trenger ikke tilbys full dags arbeid hver dag.

I Norge har vi hatt vi tidligere hatt såkalt nødsarbeid, hvor fattige jobbet for lønn og mat, skriver Klassekampen.

- Kommunene bør betale

— Kan vi ikke gjøre noe lignende i dag? spør Moene.

Han mener kommunene bør kunne betale om det er oppgaver som kommer dem til gode.

— Hvis dette skal settes i gang, bør man først få en sosial aksept fra fagforeningene. Dette dreier seg ikke om sosial dumping, men om hjelpetiltak, sier Kalle Moene.

NØDSARBEID: Økoniomiprofessor Kalle Moene mener det bør vurderes å sette tiggerne i arbeid på kommunal lønn.