USA varslet i mai 2000

Den 5. mai 2000 sendte USAs ambassade et brev til både daværende POT og Oslo politidistrikt. Her varslet de to tjenestemenn i detalj om overvåkingen ved ambassaden.