- Amatørmessig av Valla

Gerd-Liv Vallas hardkjør mot Ingunn Yssen virker amatørmessig, mener retorikkekspert Jens Kjeldsen ved UiB.