Sammenheng mellom lavt blodtrykk og angst

Forskere har for første gang påvist at det er sammenheng mellom lavt blodtrykk og forekomsten av angst og depresjon.