Sentralstyrets flertall vil ha intern Valla-prosess

Flertallet i Arbeiderpartiets sentralstyre vil at spørsmålet om LO-leder Gerd-Liv Valla kan være leder av partiets valgkomité skal foregå som en intern prosess i partiet.