Færre skiller seg...

...men det blir også færre nye ektepar i Norge.