Fartsbot til Navarsetes sjåfør

Samferdselsministerens sjåfør har fått 1.600 kroner i forelegg for råkjøring på E16 i Lærdal tidligere i år.