Samler fronten mot Sellafield

Helen Bjørnøy (SV) møter miljøvernministere i Dublin mandag for å samordne arbeidet mot gjenåpning av Sellafield-anlegget.