Skole kartlegger elever selv

Svortland skole på Bømlo er pilotskole for «Test og tren», og mener mange barn kan slippe ventetid hos PPT.