Ullevål-forsker tatt for plagiat

En forskningsleder ved Ullevål universitetssykehus skal ha kopiert direkte fra en annen forskers artikkel.