Helsedirektoratet åpen for snusfornuft

Helsedirektoratet sier ja til at fastleger, tannleger og annet helsepersonell kan anbefale helseskadelig snus for innbitte røykere.