Nei til skatt og tvang

SV vil ikke gi kommunene mulighet til å kreve inn mer skatt. Kommuner skal heller ikke tvinges til å slå seg sammen.