Flinkest i klassen

Haukeland Universitetssykehus er det regionsykehuset i landet som får gjort mest for helsekronene.