Samlar seg om krisepakke

Politisk meisterskap i å være konstruktiv på Stortinget i dag.