Slik påvirker budsjettet deg

Regjeringen øker fribeløpet i arveavgiften fra 250.000 kroner til 470.000 kroner i sitt forslag til statsbudsjett. Også bunnfradraget i formuesskatten foreslås øket.