Tor Arne Uppstrøm sjukmeld igjen

Utroskapstiltalte Tor Arne Uppstrøm har levert ny sjukmelding. Bergen tingrett vil likevel la rettssaka mot han byrje 5. januar.