- Lever som i en krigssone

Kvinner på krisesentre har dårligere livskvalitet enn soldater i krig, viser ny UiB-studie. Men det hjelper å bryte ut.