Meir hoggestabbe enn staurberar

Per Borten er bonden som først vart statsminister, sidan mobbeoffer - og fall tvert for sitt eige tvisyn.