Brannfakkel om kjernekraft

Økt satsing på kjernekraft er ett av tiltakene FNs klimapanel forventes å anbefale i ny rapport som legges frem fredag.