Forbereder norsk massevaksinering

Mattilsynet forbereder seg på at det kan bli nødvendig med massevaksinering av fjørfe i Norge. Frankrike og Nederland har allerede iverksatt slik vaksinering.