USA isolert etter australsk kuvending i klimasaken

USA står alene igjen i sin motstand mot Kyotoprotokollen etter Labors valgseier i Australia.