Vernepliktige kan komme til sesjon via internett

Forsvarssjef Sverre Diesen foreslår at de unge skal foreta sesjonen på internett for å teste om de er skikket til militærtjenesten.