Alta lufthavn stengt etter bombefunn

Alta lufthavn ble stengt onsdag morgen etter at det ble funnet en bombe fra andre verdenskrig.