Bytter stoler i regjeringen

Lars Peder Brekk (Sp) blir nytt medlem i Stoltenberg-regjeringen mens fire andre statsråder bytter plasser rundt Kongens bord.