Brot på direktiv å gje legane automatvåpen

Legar skulle ikkje ha vore beordra til å bemanne automatvåpen på militære kjøretøy i Afghanistan.