Total rolleforvirring

Saka mot oberstløytnanten vart lagt vekk etter at ho vart overførd frå militærpolitiet til det sivile politiet.