- Vi rygger for dårlig

Hver femte innmeldte trafikkskade involverer rygging.