Overfisket torsk for 360 mill.

Tall fra Fiskeridirektoratet viser at Norge overfisket torskekvotene for over 360 millioner kroner i 2007 og 2008.