– Politiet dårlig til å bekjempe kriminalitet

Politiet er flink til å telle saker, men dårlig til å bekjempe organisert kriminalitet, viser en mastergradsoppgave om offentlig administrasjon.