Vil forske på havørn

Behovet for kunnskap om havørn øker i takt med at nye næringsinteresser gjør seg gjeldende i kystlandskapet. Dette vil en gruppe forskere gjøre noe med.