Foreslår ny avgift på brus

Regjeringen angriper sukkerforbruket. Nå varsles ny sukkeravgift til neste år for å sørge for mindre brusbruk.