— Det har skjedd noen endringer, og andre tiltak er planlagt, sier Breiviks forsvarer advokat Tord Jordet til VG.

Han hadde onsdag et møte med ansatte på Ila fengsel- og forvaringsanstalt om forholdene. Forsvareren forteller at det nå er satt opp en bokhylle på den såkalte studiecellen. Inne på bo-cellen har Breivik fått en kasse der han kan oppbevare klær. I tillegg har han fått en kulepenn, tidligere måtte han nøye seg med en myk gummipenn.

— Utover dette sier fengselet at de vil jobbe med å kartlegge muligheten for et ekstra leselys. De jobber også med muligheten for å kunne låne ut en discman slik at Breivik kan høre på musikk. Han har også fått mulighet til å ha en plastpose i søppelbøtta på cellen, sier Jordet.

Tidligere har Breivik fått tilgang til en skrivemaskin, men ifølge forsvareren har Breivik ikke brukt denne fordi han mener det går bort for mye tid ved flytting mellom cellene.

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid vil ikke kommentere saken.