— Flere av våre medlemmer ønsker å starte nye tilbud. Jeg tror ikke det er urealistisk at vi kan få en dobling i antallet privatskoler på ti år, slik at de går fra å utgjøre 5 prosent av totalen til 10 prosent, sier styreleder Ragnar Johansen i Norske fag- og friskolers landsforbund til Aftenposten.

Blant tilbudene som private aktører ønsker å starte, er realfagsgymnas, internasjonale skoler og skoler til erstatning for nedlagte skoler i Finnmark.

3 prosent av norske grunnskoleelever går på privatskole i dag. For elever ved videregående skoler er andelen 7 prosent, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Det er 172 private grunnskoler og 86 private videregående skoler i Norge i dag, men i løpet av en tiårsperiode med en borgerlig regjering vil antallet privatskoler ha økt til over 500, anslår forbundet.

Johansens estimater forutsetter at det ikke åpnes for at skolene kan hente ut utbytte, slik Frp åpner for, men ikke Høyre.