• FRARÅDER: Mattilsynet fraråder å hente blåskjell der er mye båttrafikk FOTO: THOR BRØDRESKIFT

- Båttoalettene forurenser blåskjellene

Båter med septiktank forgifter blåskjellene, mener Mattilsynet, som har målt E. coli-bakterier over faregrensen flere steder i landet.