— Vi har fremdeles ikke tatt initiativ til noe møte med stiftelsen. Vi må se på det omfattende materialet og drøfte internt om det skal skje noe fra Oslo politidistrikts side. Vi er rett og slett nødt til å sette oss inn i saken før vi tar stilling til om det er aktuelt å møte stiftelsen, sier pressesjef Unni Grøndal ved Oslo politidistrikt til NTB.

Motarbeidet

Lørdag la stiftelsen fram et omfattende materiale der det hevdes at deler av mannskapet antente flere branner på dødsskipet som del av en storstilt forsikringssvindel. De ønsker å få saken videre.

— Vårt hovedanliggende er ikke å anmelde Riksadvokaten eller påtalelederen, men å få brakt saken videre. Vi føler oss motarbeidet av norske myndigheter. Vi har en god sak og må få en sjanse til å presentere dette for myndighetene, sier Arne Steen, som er leder i Stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star.

Ikke dansk etterforskning

Senest i fjor avslo riksadvokat Tor-Axel Busch kravet om gjenopptakelse av saken. I helgen avviste også den danske riksadvokaten å se på saken på nytt.

— De siste gangene vi har sett på saken, har den ikke inneholdt noe nytt, sa pressesjef for den danske riksadvokaten Mikkel Thastrum til Ritzau søndag.

Den danske støttegruppen sier seg fornøyd med dette ettersom den mener at den danske påtalemakten gjorde en «skandaløst» dårlig jobb i sin etterforskning av eierforhold og forsikringsoppgjør etter brannen.

— Det eneste som duger er at en uavhengig kommisjon gransker alle forhold rundt Scandinavian Star, heter det i en uttalelse fra den danske støttegruppens leder, Mike Axdal.

Ett spor

— Det er selvsagt et alternativ at politikerne tar seg sammen og nedsetter en kommisjon. Det kan bli ett av sporene vi kan komme til å følge framover, at vi får politikerne til å innse at denne saken ikke kan drive framover uten noen styring, sier Arne Steen til NTB.

Han understreker at den danske etterforskningen av eierforhold og forsikringsoppgjør er forhold som uansett er foreldet etter 23 år. Men dette gjelder ikke spørsmålet om hvorvidt brannen var en ulykke eller en mordbrann.

Stiftelsen mener å ha beviser for at ni utenlandske mannskaper som var ansatt i Sea Escape sto bak den planlagte forsikringssvindelen. Sea Escape er rederiet som en uke før brannen kjøpte Scandinavian Star for 10 millioner dollar og som etter brannen fikk utbetalt en forsikringssum på 24 millioner dollar.