• FOTO: MEYER FOTO

Brann på Heimdal

Brannen er slukket, men produksjonen er stanset.