• NY ARENA: Politiet i Trondheim har avdekket at utenlandske prostituerte oppsøker ubetjente solstudioer i sentrum for å selge sex. Dette bildet er tatt inne i et vilkårlig solstudio. FOTO: MARI VOLD

Selger sex fra solstudioer

Enkelte solstudiodrivere kan risikere halliksiktelse hvis de ikke gjør tiltak for å stoppe sexhandelen.