Siden 2000 har alkoholkonsumet i Norge økt med over 17 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. I snitt drikker hver nordmann over 15 år i nær 7 liter ren alkohol per år.

Tirsdag lanserer helsedirektør Bjørn Inge Larsen kampanje «Hvite uker», som har som overordnet mål å motvirke trenden, og på sikt bidra til å redusere alkoholkonsumet i befolkningen.

— Bakgrunnen for kampanjen er at vi ser en økning i forbruket i den voksne delen av befolkningen, spesielt når det gjelder vin, og ikke minst pappvin, sier avdelingsdirektør Anne Hafstad i Helsedirektoratet til Dagsavisen.

Ingunn Jordheim, generalsekretær i Vin- og brennevinsleverandørenes forening, mener Helsedirektoratet heller bør bruke pengene på rusomsorg framfor nok en kampanje mot alkohol.

— Sammenlignet med andre land har vi et lavt konsum. Enkelte personer og grupper trenger så absolutt å redusere alkoholkonsumet sitt, men de færreste av oss har et problematisk alkoholforbruk, påpeker Jordheim.

Tidligere mediekampanjer har vist å ha null effekt på alkoholbruken, unntatt hos gravide og når det gjelder bruken av ulovlig sprit, ifølge Statens institutt for rusforskning (Sirus). Hafstad sier hun er kjent med Sirus-funnene.

— Kampanjer alene har ingen effekt, men sammen med andre tiltak, slik som prisvirkemidler, restriksjoner og aldersgrenser, får de effekt. Det konstaterer Sirus også, sier hun.