Etter å ha tatt opp problemet med departementet, har rådet fått til svar at det er anledning til både å vektlegge, og også mulighet til å kreve kompetanse på samisk språk og kultur i samiske områder etter en behovsanalyse, fremgår det av en pressemelding på Sametingets nettside.

Sametingsrådet har lenge vært bekymret for at manglende språk— og kulturkompetanse i politiet kan svekke samers rettssikkerhet.

— Selv der det finnes kvalifiserte folk med samisk språk- og kulturkompetanse har det vært en utfordring å få disse tilsatt i samiske områder. En av grunnene til dette er at det har vært uklart hvordan disse skal kunne prioriteres i ansettelsesprosessene, sier sametingspresident Egil Olli.

Rådet har ønsket at det snarest mulig kommer på plass retningslinjer for prioritering av kvalifiserte samisktalende personer og personer med kulturkompetanse til stillinger i samiske områder.

Kunnskap om samfunnene politifolkene jobber i er ifølge Olli sentralt for å tolke situasjoner, få innpass i lokalsamfunnene og for å få korrekt informasjon.