Torsdag lanserte Helsedirektoratet sin nye kampanje mot røyking. Den gangen er det de såkalte av-og-til-røykerne, populært kalt festrøykere, som er målet.

Mens det blir stadig færre som røyker fast, holder antallet festrøykere seg stabilt. Festrøykerne er gjerne unge personer som bor i by, har høy utdanning eller studerer. De skiller seg dermed fra fastrøykerne.

I den nye kampanjen advares det mot at selv én sigarett kan øke risikoen for hjerteinfarkt.

Men flere leger reagerer på kampanjen, skriver Aftenposten.no.

— Tilnærmet null effekt

— Jeg oppfatter festrøykerne som en godt informert gruppe som velger en nytelse som medfører en svært moderat risiko for en sykdom, infarkt, som ikke lenger er beheftet med stor dødelighet, sier Elisabeth Swensen, kommunelege i Seljord og forfatter.

Hun er også skeptisk til det vitenskapelige grunnlaget for påstandene.

— Effekten av denne typen kampanjer til denne gruppen har vist seg å ha tilnærmet null effekt. Jeg er også usikker på sannhetsgehalten i at «infarktrisikoen øker fra første sigarett». Kampanjen viser ikke til noen forskningsartikler som faktisk dokumenterer sammmenhengen, sier Swensen.

Hun er også kritisk til filmen, som viser pasienter i sykehussenger med infarkt forårsaket av helgerøyking.

— Det synes også som om man har strukket begrunnelsen veldig langt når man påstår at de som ligger i sykehussengene med sine infarkter faktisk har fått «helgerøykinginfarkt», «av-og-til-røykinginfarkt» og «festrøykinginfarkt», sier Swensen.

Hun tror informasjonskampanjene har svært begrenset virkning.

— Personlig mener jeg at de røykerne som nå er igjen enten er så ressurssvake at de ikke nyttiggjør seg informasjonskampanjer, eller de har gjort godt informerte valg, sier Swensen.

- Syltynt belagt

— Jeg har sans for at Helsedirektoratet driver opplysningskampanjer om skadevirkningene av røyking, så lenge informasjonen som gis og virkemidlene som benyttes - inkludert bilder - er etterrettlige. Ved tidligere kampanjer har direktoratet dessverre ikke gått av veien for å benytte manipulerte bilder, i troen på at hensikten helliger bruken av alle virkemidler, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk, til Aftenposten.no.

Han mener kampanjen rettet mot av-og-til-røykerne ved første øyekast ser mer nøktern ut.

— Men den bygger på en illusorisk alt-eller intet-tankegang hvis vitenskapelige grunnlag er syltynt belagt, sier Solbakk, og fortsetter:

— Det sies i kampanjen at risikoen øker selv ved inntak av svært små mengder med nikotin (én til fire sigaretter daglig), men det sies ikke noe om hvor mye risikoen øker. Jeg tror de fleste festrøykere vil fortsette å nyte sine sigaretter på tross av denne kampanjen, fordi de ikke er nullvisjonister.

- Medisinske skremselsscenarier

Linn Getz, lege og professor i medisinske atferdsfag ved NTNU, er enig i at vi i Norge bør ha som mål å bli kvitt røyking i samfunnet.

— Men jeg ser ikke noe stort poeng med å gå til krig mot statistikk som viser en viss helserisiko forbundet med «av og til-røyking», de sigarettene mange forbinder med avkobling og en litt opprørsk frihetsfølelse i en travel hverdag, sier Getz.

Hun sier hun var fest festrøyker selv for snart 20 år siden.

— Jeg sluttet med det da jeg ble forelsket i en stilig 68-er som minnet meg på hvordan røyking promoteres «world-wide» av en kynisk tobakksindustri ... ville jeg virkelig være en rollemodell til støtte for den? Nei, sier legen, og fortsetter:

— Jeg kjenner på en blanding av tretthet og opprørthet over den repeterte bruken av medisinske skremselsscenarier som viser gustne mennesker med selvpåført elendighet som strever seg gjennom lange korridorer fylt av ensomhet og skam.

— Leger skal generelt benytte «gyldne øyeblikk» til å hjelpe folk med å stumpe røyken, men jeg vil ikke være med på å stigmatisere sykdom slik det gjøres her. Det er mulig slike filmer kan få noen til å stumpe røyken, men jeg tror ikke strategien totalt sett er sunn for samfunnet vårt.

Hva synes du om den nye røykekampanjen? Si din mening i kommentarfeltet under!