• HISTORISK MØTE: Høsten 2008 møttes en av Marinens nye fregatter og en av de nye MTB-ene for første gang. Fregattene har vært i drift lenge, men MTB-ene er fortsatt ikke formelt overlevert. Foto: Sjøforsvaret

Ventetiden snart over

Forsvaret håper de nye missiltorpedobåtene kan være på plass til sommeren.