- Jagerflyene kan bli 90 mrd. dyrere

Opposisjonen reagerer kraftig på at kanadiske parlamentarikere får presentert nye tall før Stortinget.

Publisert Publisert

DYRT: Innkjøpet av nye jagerfly ser ut til å bli veldig mye dyrere enn planlagt.

  • Sveinung Berg Bentzrød
  • Lars Inge Staveland
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Mandag gjorde Aftenposten.no det kjent at norske forsvarstopper opererer med prisoverslag for jagerflyet Joint Strike Fighter (JSF) som ligger himmelhøyt over noe anslag som tidligere er blitt presentert for Stortinget.

24. november i år svarte statssekretær Roger Ingebrigtsen og kontreadmiral Arne Røksund på spørsmål i forsvarskomiteen i det canadiske parlamentet, og der kom det frem at driftskostnadene over 30 år vil ligge 90 milliarder kroner over det som tidligere har vært kjent.

— Driver krigføring mot Stortinget

Frps Jan Arild Ellingsen sparer ikke på skytset mot Regjeringen:

— Jeg reagerer aller mest på at vi har en regjering som driver en dekkoperasjon, en krigføring mot Stortinget, når de holder tilbake opplysninger om F-35, sier Ellingsen til Aftenposten.no.

Ellingsen er én av Frps tre representaner i Utenriks- og forsvarskomiteen.

Han konstaterer for sin del at Regjeringen har brutt informasjonsplikten til Stortinget, noe han finner totalt uakseptabelt.

- Har ikke fått nye opplysninger

— Når ble dere i komiteen sist orientert om innkjøps- og levetidskostnader for F-35?

— Det er flere måneder siden. I oktober tok jeg under en interpellasjon opp om kostnadene ved F-35 kunne komme til å ramme andre våpengrener. Svarene, som jeg oppfatter som uklare, inneholdt ikke noen nye opplysninger om summer rundt flyet.

— Hvilken sum har du frem til nå forholdt deg til for levetidskostnader for F-35?

— 145 milliarder.

— Hvordan reagerer du på de nye summene som oppgis i Canada?

— Jeg reagerer aller mest på Arne Røksunds kommentar om levetidskostnader på 40 milliarder dollar. Det gir en sprekk på 90 milliarder kroner i forhold til det vi har fått opplyst. Dette finner jeg totalt uakseptabelt. Det første man bør gjøre når man sitter med slike tall er å informere Stortinget. Nå går man ut, under et besøk i et annet land, med informasjon som ikke eget parlament kjenner til. Det er et brudd på informasjonsplikten overfor Stortinget, sier Ellingsen.

- Stortinget skal vite det først

Ine Marie Eriksen Søreide (H) leder forsvarskomiteen på Stortinget.

Leder for Stortingets forsvars- og utenrikskomité, Ine Marie Eriksen Søreide, reagerer kraftig på opplysningene.

— Hvis dette stemmer, er det svært oppsiktsvekkende og svært kritikkverdig at ikke dette blir presentert for Stortinget.

Han lar seg ikke berolige av departementets svar:

Les også

[No available link text]

Les også

[No available link text]

— Jeg kan ikke se hvordan tekniske justeringer kan forklare et så stort avvik. For meg fremstår det som underlig at dette fremstilles som ikke offentlige tall, dersom det ikke er noe nytt i dem, sier hun.

— Svaret til Røksund kan tyde på at det foreligger nye tall. Det må bety at de har gjort en ny oppdatering av levetidskostnadene. Men da er Stortinget de første som skal få vite det, sier hun til Aftenposten.no.

Nå krever hun ytterligere svar fra Forsvarsdepartementet.

— Vi holder nå på å skrive et brev til departementet om dette. Det fremstår her som et betydelig avvik.

— Dersom dette ikke er offentlige tall, er det ingen grunn til at det skal nå det kanadiske parlamentet før det norske.

Forklaring: «Tekniske justeringer»

Statssekretær Roger Ingebrigtsen forklarer det nye tallet med «tekniske justeringer».

— Det foreligger i dag ingen endelige tall for levetidskostnadene for F-35. Disse utregningene pågår for fullt og vil bli presentert for Stortinget så snart de er klare. Det foreligger heller ingen indikasjoner på at levetidskostnadene vil bli høyere enn det som ble beregnet i 2008, tvert i mot, sier Ingebrigtsen til Aftenposten.no.

— Det siste tallgrunnlaget som ble presentert for Stortinget var 145 milliarder, nåverdi, 2008-kroner. Tallet som Røksund presenterte var basert på overordnet teknisk justering av denne beregningen. Den tekniske justeringen omfatter valutaomregning, inflasjonsjustering fra 2008 til 2011-tall og omregning fra nåverdi til reelle kroner.

— Man får da en tallstørrelse rundt den Røksund nevnte i våre samtaler med kanadiske politikere. Jeg vil samtidig understreke at vi har tatt en rekke grep for å redusere levetidskostnadene for F-35. Effekten av disse grepene er ikke reflektert i tallene over.

Publisert