Breivik kan holdes innesperret selv om han blir frisk

Anders Behring Breivik kan holdes innesperret selv om han skulle bli erklært psykisk frisk på et senere tidspunkt.