Forespørselen om å bevæpne politiet kom fra Politidirektoratet (POD) etter PSTs nye trusselvurdering forrige uke.

Trusselvurderingen sier at et terrorangrep mot Norge i løpet av de neste tolv månedene er sannsynlig, og at politiet og Forsvaret kan være mål for terrorangrep i Norge.

Ny vurdering om fire uker

— Jeg har også tidligere vært opptatt av at de tiltakene politiet mener er nødvendige, må vurderes ut fra deres faglige skjønn. Så kan man kanskje si at fire uker er en ganske kort periode, men det er fordi vi ønsker en fornyet vurdering, sa justisminister Anders Anundsen (Frp) til NTB fredag.

Ifølge Justisdepartementet er det til sammen rundt 5.000 innsatspersonell i politiet.

- 60 og 90 prosent

PST mener det er mer sannsynlig enn usannsynlig at det vil skje et terrorangrep mot Norge.

Det er mellom 60 og 90 prosents sjanse for at Norge vil bli utsatt for et islamistisk terrorangrep i løpet av det neste året. Det kommer fram i en hemmelig orientering PST har gitt regjeringen, skriver Dagbladet.

Informasjonssjef i PST, Martin Berntsen bekrefter overfor Dagbladet at sjansen er større for at det vil skje et terrorangrep enn at det ikke vil skje.

— Det er svært vanskelig å vurdere terrorfaren i prosent, og hvor stor mulighet det er for at en hendelse vil inntreffe i framtiden, sier Berntsen.

PSTs vurderinger er basert på informasjon den hemmelige tjenesten selv har innhentet, opplysninger fra E-tjenesten og fra samarbeidene hemmelige tjenester i utlandet.