Riksrevisjonen kritiserte Nav sterkt i sin rapport tidligere i høst. Nå viser en intern rapport at tapet beløper seg til 340 millioner kroner.

Riksrevisjonen fastslo i sin rapport at 723 millioner kroner hittil er blitt brukt i etatens utviklingsprosjekt innen IT. Planen var å bruke over 3 milliarder kroner mellom 2012 og 2018 for å gjøre alle Navs tjenester moderne og digitale, men prosjektet ble skrinlagt i fjor høst.

Mens Riksrevisjonen slår fast at «midler har gått tapt» uten å tallfeste summen, viser en intern Nav-rapport at tapet kan komme opp i nærmere 340 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

— Internrevisjonen fastslår at 110 til 170 millioner sannsynligvis er tapt som følge av oppskalering, nedskalering og reorganisering, bekrefter utviklingsdirektør Ingunn Midttun Godal overfor avisen.

Ifølge den interne rapporten fra april er det også mulige ekstra tap på mellom 100 og 180 millioner kroner.

— Penger har gått tapt som følge av omleggingen av moderniseringsprogrammet, men vi tror tapene hadde vært større dersom vi ikke hadde stoppet og replanlagt programmet høsten 2013, sier Godal.

Lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Martin Kolberg (Ap) sier til avisen at tapene er «veldig ille og helt uakseptabelt».

— Jeg regner med at ansvarlig ledelse i Nav vil fortelle oss hvorfor dette er skjedd i høringen, sier han.