Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler at det ikke gjennomføres en ny vurdering av de biologiske sporene fra etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs i 1995.

Drapet på den 17 år gamle jenta på Karmøy i mai 1995 er fremdeles uoppklart, skriver Haugesunds Avis.

Dømt til erstatning

Fetteren til offeret ble frikjent for drapet i lagmannsretten, men ble samtidig dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til foreldrene.

DREPT: Birgitte Tengs ble drept i 1995 på Karmøy.
Privat

Folkehelseinstituttet (FHI) har siden i fjor høst gjort en vurdering av om de biologiske sporene skal analyseres, men har konkludert med at det ikke bør gjøres.— Årsakene til dette er flere, blant annet at materialet er delvis kontaminert, det er tidligere analysert, håndteringen var annerledes i 1995 enn i dag, i tillegg til andre årsaker, sier politimester Kaare Songstad i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til avisen.

Privat firma

Anbefalingen fra FHI er kun rådgivende og neste uke vil politimesteren ta en avgjørelse sammen med jurist Thor Buberg om rådet skal følges eller om de likevel skal få sporene analysert.

Advokat Arvid Sjødin representerer fetteren i saken og ivrer for at et privat firma i Stavanger kan gjennomføre bevisanalysen.

— Jeg kommer til å be om at politi og riksadvokat denne gangen gjør et unntak, og sender prøvene til analyse hos et eksternt laboratorium, sier Sjødin til Haugesunds Avis.