NSB la mandag morgen frem trafikktallene for årets åtte første måneder. De viser en betydelig vekst over hele landet, med over åtte prosent. Unntakene er Bergensbanen og Dovrebanen. I Gudbrandsdalen har det vært flom og lange perioder uten tog. Der er tilbakegangen på 3,4 prosent. Ellers har togene i hele landet hatt en jevn vekst i passasjertallet gjennom 2013.

Mange til Myrdal

Totalt reiste det 642 000 passasjer på Bergensbanen mellom Bergen og Oslo i denne perioden. 90 000 brukte nattoget. Dette er altså én prosent færre enn på samme tid i fjor.

Men langs banen er det store forskjeller. Lokaltoget Bergen-Voss -Myrdal hadde en passasjervekst på 10 prosent, noe som rimeligvis kan kobles til turisttrafikken over Flåm.

Helt lokalt, mellom Bergen og Arna stasjon var det derimot en nedgang på 4,2 prosent. Likevel, 616 000 bergensere pendlet mellom sentrum og Arna i perioden.

Elendig for gods

Bortsett fra regiontogene Dovrebanen og Bergensbanen, er passasjertrafikken jevnt økende over hele landet, fra Arendalsbanen i sør til Bodø-Rognan i nord.

Men for godstrafikken er det dramatisk. Her fortsetter NSB å vise frem røde tall, denne gangen et underskudd på 54 millioner kroner hittil i år. Årsaken er at godstogene ikke kommer frem, i hvert fall ikke i tide.

— CargoNet har innstilt en rekke avganger på grunn av feil på infrastrukturen. Resultatet er flere trailere på veiene og mer forurensning, sa konsernsjef Geir Isaksen da han presenterte NSB-tallene mandag morgen.