Deltar på seremoni

Kronprins Haakon vil delta på minneseremonien til de falne Afghanistan-soldatene.