Trafikkdata fra til sammen fem telefoner som tilhører Klomsæts advokatkontor, ble beslaglagt. Telefonene disponeres av Klomsæt selv, hans kone og en advokatkollega. Tre av telefonene brukes til klientkontakt, skriver VG.

— Ikke adgang

Ifølge avisen hadde ikke politiet noen rettslig kjennelse for å ta beslag i telefonene, men brukte i stedet en paragraf i straffeprosessloven som sier at «ting som antas å ha betydning som bevis», kan inndras.

Advokat Arvid Sjødin, som representerer Klomsæt, sier det har vært utstrakt klientkontakt til og fra telefonene.

— Det kan foreligge forhold underlagt taushetsplikten advokater har i materialet. Da har ikke politiet adgang til å ta beslag, sier Sjødin.

- Fikk tillatelse

Sjødin ber nå Asker og Bærum tingrett foreta en rettslig vurdering av beslagets lovlighet.

Politiadvokat Knut Skavang i Asker og Bærum politidistrikt sier til VG at politiet fikk tillatelse fra Post- og teletilsynet om å be Klomsæts teleoperatør om innsyn i trafikkdataene. Teleselskapet ga frivillig fra seg dataene, sier han.

— Mitt syn er at dette ikke er informasjon underlagt den absolutte taushetsplikt, sier Skavang.

Han understreker at politiet ikke er på jakt etter, eller har opplysninger om at dette beslaget inneholder informasjon underlagt taushetsplikten.

Men han understreker at politiet ikke vil bruke resultatene videre i saken, dersom tingretten skulle komme fram til at politiet har brutt loven.