Kommunal— og regionaldepartementet har regnet ut fordelingen som skal gjelde for de to neste stortingsvalgene. Det er innbyggertall og areal som er utslagsgivende. Denne utregningen gjøres hvert åttende år i henhold til pålegg i Grunnloven.

Stortinget skal fortsatt ha 169 representanter de neste åtte årene, men det blir noen endringer. Størst blir den for Oslo som får to nye mandater, mens Akershus får ett nytt. Det gjør også Rogaland og Hordaland.

De fem fylkene som mister et mandat, er Hedmark, Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms.

Stortinget ble mandag formelt orientert om justeringene.

NYE REGLER: All makt skal fortsatt være samlet i denne sal, men den skal fordeles litt annerledes.
Scanpix